Monitoring

Lidské srdce je, kromě dalších funkcí, sídlem emocí a oknem do našeho života. Prostřednictvím srdečního tepu a jeho proměnlivosti (HRV) je možné sledovat a diagnostikovat stav našeho těla, mysli i duše. Stres sídlí v srdci a jeho pomocí je možné jej kontrolovat.

Objektivní monitoring srdeční činnosti umožňuje vyhodnotit životní styl, zaznamenávat emoce a psychofyziologický stav, zmapovat psychické i fyzické energetické zdroje a jejich úniky. Monitoring srdce je předpokladem pro odstranění většiny fyzických a psychických komplikací v životě, práci a sportu.

 Rytmus stahů zdravého srdce, oproti předpokladu, není pravidelný ale – i v klidových podmínkách – je ve skutečnosti nepravidelný, s časovým intervalem měnícím se v po sobě následujících úderech srdce. Tato, přirozeně vyskytující se změna  tepové frekvence, se nazývá proměnnost srdečního tepu  (HRV – Heart Beat Variability).

Analýza HRV slouží jako dynamické okno do funkce a rovnováhy autonomního nervového systému (ANS – část nervového systému, která reguluje většinu vnitřních funkcí těla). 

Tyto chvilkové změny srdečního tepu jsou obvykle přehlíženy, zatímco se měří průměrná tepová frekvence (například, když lékař měří tep po určitou dobu a vypočítává, že vaše srdce bije rychlostí, řekněme, 70 tepů za minutu). HRV Biofeedback technologie vám umožní sledovat měnící se rytmus srdce v reálném čase. Použití dat o tepové frekvenci poskytuje obraz HRV – průběžně vykresluje přirozené zvyšování a snižování tepové frekvence.

 Vědci a lékaři považují HRV za důležitý ukazatel zdraví a kondice. Jako marker fyziologického odolnosti a behaviorání pružnosti, odráží naši schopnost přizpůsobit se účinně stresu a požadavkům prostředí.

 Monitorování lidského srdce je možné různými způsoby:

  • EKG (elektrokardiogram)
  • Plethysmograf

Využití konkrétního způsobu měření srdeční činnosti záleží na cílech měření. Sport, aktivní činnost či životní styl se měří jinými nástroji nežli klidové stavy, které slouží pro dechově-mentální cvičení srdeční koherence či meditace.

Elektrokardiogram je nejpřesnějším způsobem monitoringu činnosti lidského srdce. Srdce je nejsilnějším generátorem elektromagnetického pole v lidském těle. Pro účely přesného měření proměnlivosti srdeční činnosti (HRV) jsou postačující dvoukanálová EKG záznamová zařízení jako jsou VedaPulse a equiVital Lifemonitor SEM či Bodyguard2 od Firstbeat.

VedaPulse je záznamové EKG zařízení, kde se z rukou snímá EKG obraz, a to po dobu cca. 5-7 minut. Vyhodnocení probíhá OFF-line

BodyGuard 2 je 2 kanálové EKG společnosti Firstbeat a umožňuje záznam srdeční činnosti (HRV a 3D zrychlení) po dobu až 6 dnů a nocí s pomocí EKG elektrod. Využívá se pro vyhodnocení životního stylu v OFF-LINE režimu.

Lifemonitor SEM je monitor lidské fyziologie umožňující snímat EKG záznam a další fyziologické údaje v reálném životě po dobu několika dní. Vyhodnocení údajů probíhá ON-Line i OFF-Line

Firstbeat Belt je záznamové zařízení pro ON-LINE HRV srdeční záznam při sportu. V oblasti sportu jsou využitelné i některé pásy pro měření srdeční činnosti firem SUUNTO, Garmin či POLAR.

Plethysmograph používá nízkoúrovňové LED světlo pro měření změn objemu krve v ušním laloku, prstu či zápěstí, a to při každém srdečním úderu. Snímač odešle tento signál do záznamového zařízení či počítače, kde je vypočten mezitepový interval (IBI) v milisekundách a následně je zobrazena variabilita srdeční frekvence.

Plethysmografy používají například trenéry srdeční koherence emWave a Inner Balance společnosti HeartMath (USA) či různé sportovní monitory srdeční činnosti (pouze některé jsou určeny pro měření a vyhodnocování HRV). Vhodnými zařízeními jsou OHR Tracker (Finsko), BioBeat (Israel), iFeel či BioSignals HS+ od SomaticVision (USA)

Některé z těchto monitorů snímají a vyhodnocují i další fyziologické údaje.

FOTOGRAFIE
ON -LINEOFF-LINEKoherenceBiofeedback hry PCBiofeedback hry MobilSPORTTepová frekvenceSPO2%Dechová frekvenceTělesná povrchová teplotaTělesná vnitřní teplotaKožní vodivostMedicínská diagnostikaVzdálený monitoring či koučing
emWave 2xxxxx0x
emWave Pro/Pro Plusxxxxx0
Inner Balancexxxx0x
Bodyguard2x000x
Firstbeat Beltxxxx00x
iFeelxxxxxx0x
SEMxxxxxxxxx0x
VedaPulsexxx
BioSignals HS+xxxxxxxxxxx
BioBeatxxxxxxxx
OHR Trackerxxxxxx
X – plná funkce, 0- částečná funkce