Proměnlivost srdeční frekvence je oknem do Vašeho života

Moudrost lidského srdce, tak jak ji známe z tradičních přísloví, je vědecky potvrzena. 

Proměnlivost srdeční frekvence je obrazem Vašeho života

 • Kontrolou emocí umožňujeme úpravu biochemické a fyziologické rovnováhy těla, stabilizaci a vyvážení životních funkcí a odpovědí těla, mysli a vědomí.
 • Objektivním monitoringem životního stylu, diagnostikou emocí, psychických i fyzických energetických zdrojů a jejich úniků, což je předpokladem pro odstranění většiny fyzických a psychických komplikací v životě, práci a sportu. 
 • Měřením, diagnostikou a řízeným tréninkem proměnlivosti srdečního tepu (HRV) pomocí mentálně-dechových technik umožňujeme a nabízíme pozitivní a zásadní změny v oblastech emocionálních, mentálních, fyzických, duševních i duchovních.
 • Diagnostikou srdečního pulzu – dříve posvátné znalosti léčitelů se nyní pomocí vědeckých metod vyhodnocování srdečního pulzu stávají dostupnými pro každého a vyhodnocením akademickým, dle učení ájurvédy či Tradiční čínské medicíny.
 • Certifikovaným mentoringem jednotlivců i sportovních či pracovních týmů vedeme ke zvýšení osobní i pracovní pohody, zlepšení spolupráce a porozumění a zvýšení pracovních či sportovních výkonů.

O moudrosti srdce  v Praze přednášel  Gregg Braden jako pětinásobně nejprodávanější autor knih, mezinárodně uznávaný výzkumník a vizionář, který spojuje moderní vědu, spiritualitu a rozvíjí lidský potenciál v každém z nás.

Gregg sám prošel těžkou zkouškou a vyléčil se ze smrtelné choroby.

Gregg Braden
Gregg při přednášce…

Srdeční koherence

 • Coherence (koherence) – (z lat. co-haereo, držím pohromadě) znamená soudržnost, ať už fyzickou nebo logickou.

 • Srdeční koherence je stavem, při kterém dochází k souladu mezi srdcem, mozkem a autonomním nervovým systémem a tím dochází k pozitivním  změnám na úrovni mentální, emoční, hormonální a fyzické.

 • Koherence je stavem, při kterém dochází zároveň k relaxaci, tak především revitalizaci lidského organismu.

 • V koherentním stavu dosahujeme  trvalé aktivizace pozitivních pocitů a navracíme se k pozitivnímu přístupu k životu.

 • Koherentní živý systém neplýtvá energií, protože jeho části jsou vnitřně synchronizované.

 • Zvýšení koherence v organizacích  a firmách umožňuje vznik nových stupňů tvořivosti, spolupráce, produktivity a kvality na všech úrovních.

 • Ve sportu se srdeční koherenci říká „zóna“ a v psychologii je to tzv. stav „Flow“.

 • Koherenci lze na spirituální úrovni přirovnat ke stavu meditace. Uvolněná pozornost.

O nás

Měření , analýza  a  řešení

Základním markerem životního stylu, fyzického, psychického, duševního i mentálního zdraví a spokojenosti je tzv. proměnlivost srdeční frekvence (HRV-Heart Rate Variability)  

 • Poskytujeme technologie pro monitorování lidských fyziologických informací on-line či off-line, které pomohou změřit míru duševního i fyzického stresu a identifikovat stresory a tak se proti nim opatřit.

 • Analyzujeme či učíme analyzovat získaná data prostřednictvím moderních počítačových metod i tradiční pulzové diagnostiky a promítáme závěry do psychologických a zdravotních doporučení i tréninkových systémů

 • Nabízíme řešení pro:

  • snížení míry stresu,

  • zvýšení kontroly emocí,

  • posílení zdraví,

  • zvyšování energie a zabránění zbytečného odčerpávání energie,

  • optimalizaci osobního i týmového výkonu,

  • sledování životního stylu včetně stresorů, co vás nabíjí a vyčerpává,

  • zvýšení kvality spánku,

  • zvýšení osobní i týmové bezpečnosti na pracovišti i v terénu,

  • zvýšení výkonnosti pracovních, sportovních i braně-bezpečnostních týmů.

PRODUKTY A SLUŽBY

HeartMath (USA) je mezinárodně známá nezisková výzkumná a vzdělávací organizace se zaměřením pomáhat lidem redukovat stres, seberegulovat emoce, rozvíjet odolnost a energii pro zdravý a šťastný život. Nástroje a produkty HeartMath, její technologie a tréninkové metody vedou lidi k tomu, aby se spoléhali a důvěřovali inteligenci srdce ve spolupráci s myslí a to doma, ve sportu, ve škole, práci, při hře a odpočinku.

 • HRV biofeedback technologie emWave PRO/PLUS, emWave 2 a Inner Balance pro trénink a vyhodnocování  činnosti autonomního nervového systému,
 • dechově-mentální techniky pro získání a udržení srdeční koherence,
 • certifikovaná školení Programu HeartMath Resilience a kontroly stresu dle HeartMath,
 • certifikovaný koučing a mentoring v oblasti kontroly stresu a emocí.

Somatic Vision (USA) ve spolupráci s významnými psychologickými analytiky a klinickými praktickými terapeuty vytváří vynikající a přelomové počítačové hry a minihry, workshopy a animovaná grafická prostředí pro HRV biofeedback a dále klinické aplikace pro koučované trénování získání a udržení srdeční koherence, snižování míry stresu a změny emocí. Její metody a produkty využívají hravost a meditační techniky pro zvýšení energie a obnovu sil, spolupráci srdce a mozku pro uvolnění a současné zvýšení pozornosti.

 • Tréninkové a vyhodnocovací prostředí Alive  kombinuje jedinečně vyvinuté psychologické tréninkové techniky s nejmodernějšími biofeedback technologiemi.
 • HRV Biofeedback hry jako Dual Drive, Tropical Heat, Inner Tube a další podporují tzv. účelné hraní her 

Firstbeat (Finsko) vyvinula inovativní analytickou technologii na základě měření variability srdeční frekvence pro stanovení míry stresu, regenerace a následné cvičení. Produkty Firstbeat poskytují cenné informace o vlivu životního stylu na fyziologii. Tyto informace jsou využívány poradenskými a konzultačními firmami v oblasti pracovního zdraví a pracovní výkonnosti a úspěšnosti.

 • Firstbeat Lifestyle vyhodnocení – okno do Vašeho života. 3 dny/3 noci měření srdečního tepu, vyhodnocení stresorů, kvality spánku, co Vás vyčerpává, co Vám dodává energii, intenzita a kvalita sportovního tréninku. 
 • Firstbeat Sports – HW a SW pro online i off-line profesionální  vyhodnocení intenzity a  kvality skupinového a individuálního sportovního výkonu. Profesionální zátěžové tréninkové testy.
 • BodyGuard2 – přesný off-line monitor srdečního  tepu. Až 7 dni kontinuálního měření.

Equivital (Velká Británie) je pokročilá lékařská monitorovací technologie, která umožňuje snímat a zaznamenávat různé parametry poskytované lidským tělem na klinické úrovni vypovídající o jeho aktuálním i celkovém psychickém a fyzické stavu. Přenos fyziologických údajů v reálném čase nabízí jejich okamžitou kontrolu a rychlou reakci na základě vyhodnocení a alarmů.

 • Trénink a Výzkum – on-line a off-line monitoring lidské fyziologie na akademické úrovni
 • BlackGhost pro armádu a Systémy včasného varování
 • Orann pro klinické testování  např. ve farmaceutickém průmyslu
 • Průmyslová bezpečnost BlackGhost ISAW

VedaPulse (Rusko) je expertní systém pro počítačové provádění analýzy srdečního pulzu pomocí dvousvodového EKG a vytváření individuálních rehabilitačních programů založených na tradičních poznatcích přírodní medicíny a měření HRV. 

 • Pro vědecký výzkum a univerzitní prostředí
 • Pro naturopatii, odborníky v oblasti tradiční čínské medicíny (akupunktura, reflexologie, výživové poradenství)
 • Specialisté ájurvédy a zdravotní poradci
 • Zdravotní centra a lázeňské domy
 • Maséři a odborníci na bioenergetiku
 • Instruktoři jógy a terapeuti jógou
 • Poradenství v oblasti potravních doplňků
 • Doporučení v oblasti analýzy genetických předpokladů onemocnění.

KONTAKT

5 Natural Elements s.r.o.
Michalská 432/12
110 00 Praha – Staré Město
Czech Republic

IČ (ID): 05965187
DIČ (VAT): CZ05965187

Phone: + 420-606 512 067
Email: info@hrv-clinic.eu