Proměnlivost srdeční frekvence je obrazem Vašeho života

 • Objektivní diagnostika emocí, psychických i fyzických energetických zdrojů a jejich úniků je předpokladem pro odstranění většiny fyzických a psychických komplikací v životě, práci a sportu. 
 • Měřením, diagnostikou a řízeným tréninkem proměnlivosti srdečního tepu (HRV) pomocí mentálně-dechových technik umožňujeme a nabízíme pozitivní a zásadní změny v oblastech emocionálních, mentálních, fyzických, duševních i duchovních.
 • Dříve posvátné znalosti léčitelů se nyní pomocí vědeckých metod vyhodnocování srdečního pulzu stávají dostupnými pro každého.
 • Certifikovaným mentorováním jednotlivců i sportovních či pracovních týmů vedeme ke zvýšení osobní i pracovní pohody, zlepšení spolupráce a porozumění a zvýšení pracovních či sportovních výkonů.

Srdeční koherence

Coherence (koherence) – (z lat. co-haereo, držím pohromadě) znamená soudržnost, ať už fyzickou nebo logickou.

Srdeční koherence je stavem, při kterém dochází k souladu mezi srdcem, mozkem a autonomním nervovým systémem a tím dochází k pozitivním  změnám na úrovni mentální, emoční, hormonální a fyzické. 

Koherence je stavem, při kterém dochází zároveň k relaxaci, tak především revitalizaci lidského organismu. 

V koherentním stavu dosahujeme  trvalé aktivizace pozitivních pocitů a navracíme se k pozitivnímu přístupu k životu. 

Koherentní živý systém neplýtvá energií, protože jeho části jsou vnitřně synchronizované. 

Zvýšení koherence v organizacích  a firmách umožňuje vznik nových stupňů tvořivosti, spolupráce, produktivity a kvality na všech úrovních.

Ve sportu se srdeční koherenci říká “zóna” a v psychologii je to tzv. “Flow”.

Náš přístup

Specializujeme se na monitorování fyziologických informací u jednotlivců i skupin osob či sportovců, a to zejména měřením proměnlivosti srdečního tepu a pulzové diagnostiky ale i dalších fyziologických parametrů on-line či off-line.

Analyzujeme získaná data prostřednictvím moderních počítačových metod a promítáme závěry do psychologických a zdravotních doporučení a tréninkových systémů (např.  HRV biofeedback) za účelem:

 • snížení míry stresu, 
 • zvýšení kontroly emocí,
 • posílení zdraví,
 • zvyšování energie a zabránění zbytečného odčerpání energie,
 • optimalizace výkonu,
 • sledování životního stylu včetně stresorů, co nás nabíjí a vyčerpává, kvality spánku,
 • zvýšení bezpečnosti na pracovišti i v terénu,
 • zvýšení výkonnosti pracovních, sportovních i braně-bezpečnostních týmů.

Kontakt

Votum s.r.o. 
Michalská 432/12
110 00 Praha – Staré Město
Czech Republic

IČ (ID): 25671057
DIČ (VAT): CZ25671057

Phone: + 420-606 512 067
Email: info@hrv-clinic.eu