Proměnlivost srdeční frekvence je oknem do Vašeho života

 • Objektivní diagnostika emocí, psychických i fyzických energetických zdrojů a jejich úniků je předpokladem pro odstranění většiny fyzických a psychických komplikací v životě, práci a sportu. 
 • Měřením, diagnostikou a řízeným tréninkem proměnlivosti srdečního tepu (HRV) pomocí mentálně-dechových technik umožňujeme a nabízíme pozitivní a zásadní změny v oblastech emocionálních, mentálních, fyzických, duševních i duchovních.
 • Dříve posvátné znalosti léčitelů se nyní pomocí vědeckých metod vyhodnocování srdečního pulzu stávají dostupnými pro každého.
 • Certifikovaným mentorováním jednotlivců i sportovních či pracovních týmů vedeme ke zvýšení osobní i pracovní pohody, zlepšení spolupráce a porozumění a zvýšení pracovních či sportovních výkonů.

Srdeční koherence

Coherence (koherence) – (z lat. co-haereo, držím pohromadě) znamená soudržnost, ať už fyzickou nebo logickou.

Srdeční koherence je stavem, při kterém dochází k souladu mezi srdcem, mozkem a autonomním nervovým systémem a tím dochází k pozitivním  změnám na úrovni mentální, emoční, hormonální a fyzické. 

Koherence je stavem, při kterém dochází zároveň k relaxaci, tak především revitalizaci lidského organismu. 

V koherentním stavu dosahujeme  trvalé aktivizace pozitivních pocitů a navracíme se k pozitivnímu přístupu k životu. 

Koherentní živý systém neplýtvá energií, protože jeho části jsou vnitřně synchronizované. 

Zvýšení koherence v organizacích  a firmách umožňuje vznik nových stupňů tvořivosti, spolupráce, produktivity a kvality na všech úrovních.

Ve sportu se srdeční koherenci říká “zóna” a v psychologii je to tzv. “Flow”.

O nás

Měření , analýza  a  řešení

Základním markerem životního stylu, fyzického, psychického, duševního i mentálního zdraví a spokojenosti je tzv. proměnlivost srdeční frekvence (HRV-Heart Rate Variability)  

 • Dodáváme technologie pro  monitorování lidských fyziologických informací on-line či off-line, které pomohou změřit míru duševního i fyzického stresu a identifikovat stresory.
 • Analyzujeme či učíme analyzovat získaná data prostřednictvím moderních počítačových metod a promítáme závěry do psychologických a zdravotních doporučení i tréninkových systémů 
 • Nabízíme řešení pro:
  • snížení míry stresu, 
  • zvýšení kontroly emocí,
  • posílení zdraví,
  • zvyšování energie a zabránění zbytečného odčerpávání energie,
  • optimalizaci výkonu,
  • sledování životního stylu včetně stresorů, co nabíjí a vyčerpává,
  • zvýšení kvality spánku,
  • zvýšení bezpečnosti na pracovišti i v terénu,
  • zvýšení výkonnosti pracovních, sportovních i braně-bezpečnostních týmů.

Kontakt

Votum s.r.o. 
Michalská 432/12
110 00 Praha – Staré Město
Czech Republic

IČ (ID): 25671057
DIČ (VAT): CZ25671057

Phone: + 420-606 512 067
Email: info@hrv-clinic.eu