Srdeční koherence

  • Coherence (koherence) – (z lat. co-haereo, držím pohromadě) znamená soudržnost, ať už fyzickou nebo logickou.

  • Srdeční koherence je stavem, při kterém dochází k souladu mezi srdcem, mozkem a autonomním nervovým systémem a tím dochází k pozitivním  změnám na úrovni mentální, emoční, hormonální a fyzické.

  • Koherence je stavem, při kterém dochází zároveň k relaxaci, tak především revitalizaci lidského organismu.

  • V koherentním stavu dosahujeme  trvalé aktivizace pozitivních pocitů a navracíme se k pozitivnímu přístupu k životu.

  • Koherentní živý systém neplýtvá energií, protože jeho části jsou vnitřně synchronizované.

  • Zvýšení koherence v organizacích  a firmách umožňuje vznik nových stupňů tvořivosti, spolupráce, produktivity a kvality na všech úrovních.

  • Ve sportu se srdeční koherenci říká „zóna“ a v psychologii je to tzv. stav „Flow“.

  • Koherenci lze na spirituální úrovni přirovnat ke stavu meditace. Uvolněná pozornost.