On-line seminář „Programu resilience dle HeartMath“


Resilience je odborným výrazem pro odolnost a pružnost organizmu a to po psychické ale i fyzické stránce.

Zveme Vás na seminář pro získání Vaší „Srdeční koherence“

Být energeticky vyvážený (koherentní) zvyšuje duševní a emocionální pružnost a schopnost sebekontroly, intuici, paměť či schopnost se učit.


Určeno pro:

 • Zájemce o proměnlivost srdeční frekvence (HRV) a trénink stavu koherence, jeho využití pro zvýšení osobního výkonu, koncentrace, dobré pohody a spolupráci s ostatními.
 • Dále pro držitele nebo zájemce o biofeedback technologie HeartMath, kteří chtějí získat maximum užitku s pomocí těchto technologií.

Obsahem kurzu je:

 • seznámit s fyziologií proměnlivosti srdeční frekvence HRV, srdeční koherencí a jejího vlivu na emoce, míru stresu a osobní výkonnost.
 • Základní HeartMath mentálně-dechové techniky posunu emocí, které jsou rychlými a spolehlivými prostředky pro utlumení stresu a zvýšení výkonu, pro životní a pracovní pohodu.

Témata:

 • HRV a jeho fyziologie
 • Co je to srdeční koherence a její vliv na emoce
 • Od pocitu k emoci, od emoce ke stresu
 • Práce s vnitřní energií a identifikace své pozice v „Plánu od energetického vyčerpání k obnově
 • Jak propojit „inteligenci srdce s inteligencí mysli“?  – Koherence –  cesta do hlubin duše člověka
 • Základní HeartMath mentálně-dechové techniky pro posun emocí (Neutral Tools, Quick Coherence, Inner Ease, Freeze Frame)
 • Freeze-Frame jako spolehlivý nástroj pro hledání řešení problémů a získávání nové inspirace
 • Jak nastartovat skutečné změny?
 • Sociální a globální koherence
 • Intuice
 • Použití emWave2, emWave Pro, Inner Balance
 • Seznámení s Alive – 8 týdenním koučingem pro odbourávání stresu (pro emWave2 a emWave Pro)
 • diskuze

Co získáte:

teoretické i praktické návody, techniky a metody vedoucí ke snížení napětí, k relaxaci a naučíte se navodit koherentní stav, prakticky uvidíte, jak srdce reaguje na myšlenky a myšlenky na srdce, naučíte se zvýšit vlastní energii, najít její úniky a tyto zacelit.


Lektor:

PhDr. Lenka Čadová,

 • psycholog,
 • HeartMath Certificated Professional
 • HeartMath Mentor
 • lékař indické ájurvédy

Délka kurzu: 4 hodiny

Cena kurzu: 2200,- Kč včetně DPH

Kdy: 5.6.2021 (sobota) od 9.00 – 13.00 hod

Platforma: MS Teams či ZOOM

Další informace: romanc@hrv-clinic.eu

Tel.: +420-606512067


HeartMath je mnohem více než jen jeho „technologie“.

Někteří lidé, kteří znají HeartMath protože vlastní emWave2 nebo Inner Balance senzor včetně jeho aplikace, si mohou myslet, že HeartMath jsou pouze technologie. Toto nepochopení může vést k slabším dlouhodobým výsledkům, než bylo původně očekáváno. HeartMath je plně samoregulační systém a proces, který zahrnuje technologii a trénink či poradenství. Bez odborného vedení technik, technologií a aplikací, nemůže být dosaženo vlastních cílů.

HeartMath techniky jsou mnohem více, než pouze dýchání!

HeartMath techniky zahrnují systém změny orientace emocí a restrukturalizaci nervových obvodů. Tyto techniky vytvářejí rovnováhu mezi fyzickým, mentálním a emocionálním systémem a naší intuitivní inteligencí. Všechny techniky ovlivňují mozková centra, jako jsou amygdala, hippocampus, prefrontální kůra a thalamus a zahrnují zlepšení a synchronizaci srdce a mozku, hormonální rovnováhy, autonomního nervového systému a vagálního nervu. Jinými slovy, věda za HeartMath systémem je složitá. Dýchání je důležitým krokem, který pomáhá k nastartování procesu zvyšování vlastní koherence a může snížit intenzitu emocionální reakce, ale je to jen první krok.

Klíčem k „účinnosti technik“ je jejich zdánlivá jednoduchost.

Nekomplikujte, co je záměrně jednoduché. Pamatujte si, že když jsou lidé ve stresu, jsou kortikálně zablokováni a budou si moci pamatovat pouze klíčové kroky, které již cvičili a které se jim staly známými. Udržte vše jednoduché.

Jasné a stručné informace doručí potřebnou zprávu do mozku.

Více informací a dalších technik není vždy nejlepší cestou. Dodržujte techniky tak, jak jsou popsány, protože každý krok má svůj specifický účel. Přidáním dalších kroků naředíte zprávu, že mozek se potřebuje uklidnit a regulovat. I přidání jednoho kroku nebo kombinací jiných technik může vést ke špatnému nebo zcela neúčinnému výsledku. Udržte to jednoduché, takže zpráva pro mozek je stručná, cílená a účinná.

Jedním z cílů HeartMath dovedností je získávání zvýšeného vnitřního vědomí.  

To zahrnuje rozšířené povědomí o tom, jak naše reakce na vnější události ovlivňují naši fyziologii, vztahy a výkon. Jak jednotlivci začnou nabývat různých zkušeností při procvičování technik HeartMath, budou je moci efektivněji začlenit do dalších oblastí svého života. Je důležité klást velký důraz na vnitřní prožitek, získaný prostřednictvím rozšířeného vědomí a posunem do koherence, spíše než se pouze spoléhat na to, co zaznamenává emWave či Inner Balance.